Duszpasterstwo

Wiara

Sakramenty i obrzędy

Przydatne

Szukaj

Polecamy

Żywy Różaniec

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

I. UKŁAD RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICE RADOSNE
(Odmawia się w poniedziałki i soboty)

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA
(Odmawia się w czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemiana na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE
(Omawia się we wtorki i piątki)

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga Krzyżowa
5. Śmierć na Krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE
(Odmawia się w środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

II. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
w parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca świętego połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.
2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych połączonych z odmawianiem Różańca oraz ze zmianą Tajemnic Różańcowych (w razie nieobecności wysyłamy zastępcę, gdy to jest niemożliwe odmawiamy przydzieloną tajemnicę przez następny miesiąc, o czym powinniśmy powiadomić animatora Róży).
3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
6. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.
7. Comiesięczne spotkania animatorów Żywego Różańca – trzecia środa miesiąca po Mszy św. o godz. 1800.
8. Włączanie się w parafialne dyżury modlitewne:

a) adoracja Najświętszego Sakramentu – Pierwszy Piątek miesiąca w godz. 1900 – 2000,
b) adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek wg. ustalonych godzin,
c) modlitewny dyżur różańcowy – środy i soboty o godz. 1730 (oprócz Pierwszych Sobót miesiąca oraz z wyłączeniem miesiąca października i listopada),
d) udział w Nabożeństwie Fatimskim  (pierwsze soboty miesiąca)
e) udział w nabożeństwie różańcowym połączonym ze zmianą tajemnic – pierwsza niedziela miesiąca godzina 17.00.

III. ODPUSTY

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami osiem razy w roku, mianowicie:

1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
2. W Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
3. W święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
4. W Uroczystość Zwiastowania NMP (25 III)
5. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 VIII)
7. W święto Matki Bożej Królowej Różańca Świętego (7 X)
8. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII)

“Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, … jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”
(Jan Paweł II)

IV. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

(zmiana tajemnic różańcowych)

Wszechmogący Boże wejrzyj na swoje sługi, + które jednoczą się z Tobą w modlitwie różańcowej. Przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny Matki Twojego Syna + zlej na nich swoje obfite błogosławieństwo i łaskę. Spraw, aby posłuszni Ewangelii i umocnieni mocą Ducha świętego, + byli godnymi świadkami Chrystusa + a przez modlitwę różańcową umacniali Kościół. Niech Najświętsza Maryja Panna, + będzie dla nich najdoskonalszym drogowskazem do nieba.

Który żyjesz i królujesz na wieli wieków. Amen.

V. LISTA PARAFIALNYCH RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

I. MB Królowej Wszechświata
II. MB Nieustającej Pomocy
III. MB Królowej Polski
IV. MB Łaskawej
V. MB Wspomożenia Wiernych
VI. Świętej Faustyny
VII. MB Wniebowziętej
IX. Królowej Różańca świętego
XI. Św. Józefa
XII. MB Królowej Apostołów
XIV. MB Pięknej Miłości
XV. Niepokalanego Serca MB
XVI. Najświętszego Serca PJ
XVII. MB Królowej Pokoju

Strona Róż Różańcowych Archidiecezji Przemyskiej