Duszpasterstwo

Wiara

Sakramenty i obrzędy

Przydatne

Szukaj

Polecamy

Eucharystia

SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

PARAFIALNY PROGRAM PRZYGOTOWANIA DZIECI DO I SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Spotkania z dziećmi i rodzicami odbywają się w II niedzielę miesiąca:

Msza św. o godz. 11.30 po niej katecheza i sprawy organizacyjne

1. Niektóre rozporządzenia dotyczące przygotowania dzieci do I Komunii świętej wg Synodu Archidiecezji Przemyskiej:

• Proboszcz ma troszczyć się, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do spowiedzi, I Komunii świętej i bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie swojej parafii. Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” (SAP statut 272, § 1 i 2).

• Przygotowanie do I Komunii świętej może prawidłowo się odbyć tylko w kontekście Mszy świętej, ponieważ Komunia święta jest jej integralną częścią i najdoskonalszym sposobem uczestnictwa.

• Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii świętej powinno być przeprowadzone w ścisłej łączności z rodzicami. Rodzice winni też uczestniczyć w nabożeństwie pokutnym przed I Spowiedzią swoich dzieci.

• Na spotkaniach z rodzicami należy zwrócić uwagę, aby ubiory pierwszokomunijne nie były zbytnio wystawne oraz zachęcać, aby wybrali dla grupy skromny i ujednolicony strój.

2. Program spotkań z rodzicami i dziećmi:

II niedziela września:

Msza św. Dzieci kandydują do I Komunii świętej.

Katecheza: „Co to znaczy wierzyć?” (modlitwa, życie sakramentalne, lektura Pisma św., troska o moralność, troska rodziców o wiarę dziecka…).

Sprawy organizacyjne: Omówienie programu przygotowania dzieci do I Komunii św., sporządzenie listy dzieci z naszej parafii do I Spowiedzi i Komunii św. (metryki chrztu, sprawdzenie obecności, sprawy bieżące).

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci modlitwa różańcowej.

II niedziela października:

Msza św. Poświęcenie i wręczenie przez rodziców dzieciom różańców.

Katecheza: „Wychowanie do modlitwy” (potrzeba modlitwy, rodzaje, modlitwa wspólnotowa i indywidualna, modlitwa rodzinna, miejsce i czas modlitwy, cechy modlitwy: pokorna, ufna, wytrwała i z poddaniem się woli Bożej…).

Sprawy organizacyjne: Wyznaczenie zakresu materiału teoretycznego do opanowania przez dzieci podczas klasy II, sprawdzenie obecności, sprawy bieżące).

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci podstawowych modlitw: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Aniele Boży” , „Pod Twoją obronę”…

II niedziela listopada:

Msza św. Modlimy się za naszych bliskich zmarłych.

Katecheza: „Parafia wspólnotą wspólnot” (człowiek jest istotą społeczną, rodzina najlepszą wspólnotą, parafia jest rodziną, co to znaczy tworzyć parafię, wspólnoty parafialne: dzieci, młodzieży, dorosłych, niedzielna Msza św. naszym obowiązkowym niedzielnym spotkaniem z Chrystusem (pełne uczestnictwo, liturgia, zaangażowanie…).

Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci modlitwy za zmarłych.

II niedziela grudnia:

Msza św. Poświęcenie i wręczenie przez rodziców dzieciom medalików.

Katecheza: „Eucharystia siłą życia rodziny chrześcijańskiej” (przygotowanie do Mszy św. i Komunii św., post eucharystyczny, przygotowanie duchowe, odpowiednie zachowanie, ubiór, dziękczynienie po Komunii św., zachowanie w kościele, adoracja, procesje eucharystyczne, kult Eucharystii – Boże Ciało…).

Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.

Zadanie dla rodziców: Nauczenie następnych modlitw wg programu.

II niedziela stycznia:

Msza św. Adorujemy Nowonarodzonego.

Katecheza: „Dlaczego przykazania?” (dekalog wpisany w serca ludzkie, uniwersalizm dekalogu, przykazania Boże i kościelne, moralność potwierdzeniem wiary w Pana Boga…).

Liturgia: Obrzęd odnowienia obietnic Chrztu św. połączona z adoracją Żłóbka Pana Jezusa, opłatek, życzenia, „Podnieś rączkę”…

Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.

Zadanie dla rodziców: Nauczenie następnych modlitw wg programu.

II niedziela lutego:

Msza św. Obrzęd poświęcenia i przekazania przez rodziców dzieciom książeczek.

Katecheza: „Grzech fałszywym korzystaniem z daru wolności” (grzech pierworodny i jego następstwa, pojęcie grzechu, rodzaje: grzech śmiertelny i powszedni, skutki grzechu, obowiązek walki ze złem…).

Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.

Zadanie dla rodziców: Nauczenie następnych modlitw wg programu.

II niedziela marca:

Msza św. Oddajemy cześć Ukrzyżowanemu.

Katecheza: Sakrament pokuty w życiu dziecka i rodziny” (czym jest spowiedź, obrzęd sakramentu, warunki dobrej spowiedzi, rola sumienia, pokuta po spowiedzi, umiejętność korzystania z książeczki…).

Liturgia: Obrzęd nabożeństwa pokutnego z adoracją Krzyża.

Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.

Zadanie dla rodziców: Nauczenie formuły spowiedzi.

II, III, IV niedziela kwietnia i I niedziela maja:

Msza św. Sprawujemy Eucharystię.

Katecheza:

1. Słowo Boże we Mszy św.

2. Msza św. jest dziękczynieniem.

3. Msza św. jest ofiara Chrystusa i naszą.

4. Msza św. jest ucztą.

Sprawy organizacyjne: Podsumowanie przygotowania do I Komunii św. (tzw. egzamin).

Zadanie dla rodziców: Włączenie się w próby liturgiczne i bezpośrednie przygotowanie obrzędu I Komunii św.

II niedziela maja:

Msza św. Uroczystość I Komunii św. dzieci.

„Biały Tydzień”:

Poniedziałek – dzień wdzięczności Panu Bogu.

Wtorek – dzień wdzięczności matkom.

Środa – dzień wdzięczności ojcom (przyrzeczenia abstynenckie).

Czwartek – poświęcenie pamiątkowych obrazków.

Piątek – potrzeba częstej spowiedzi.

Sobota – oddanie się w opiekę Matce Bożej (pielgrzymka na Kalwarię Pacławską).

(Kontynuacją życia eucharystycznego jest: praktykowanie I piątków miesiąca, udział dzieci w Uroczystości Bożego Ciała i w Oktawie Bożego Ciała, świętowanie rocznicy I Komunii św., udział w Odpuście parafialnym, włączeniem się w grupy ministranckie czy w Dziewczęcą Służbę Maryjną…).

Ps. W/w program nie obejmuje dodatkowych spotkań dla rodziców i dzieci z racji wywiadówek czy prób obrzędowo – liturgicznych oraz pielgrzymki po Uroczystości.