Duszpasterstwo

Wiara

Sakramenty i obrzędy

Przydatne

Szukaj

Polecamy

Bractwo Szkaplerzne

HISTORIA POWSTANIA BRACTWA SZKAPLERZNEGO

W PARAFII pw. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W PRZEMYŚLU

W miesiącu sierpniu 2012r. członkowie wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Przemyślu – Stanisława i Roman Kruty zwrócili się z prośbą do ks. Jana Mazurka Proboszcza Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu o pozwolenie na zorganizowanie w tutejszej Parafii, „Niedzieli Szkaplerznej” i utworzenie Rodziny Szkaplerznej. Ks. Proboszcz ustosunkował się do tej prośby pozytywnie i,, Niedzielę Szkaplerzną,, zaplanowano na dzień 21.10.2012r. Ks. Proboszcz zaprosił o. Jana Krawczyka OM – Moderatora Bractw Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, aby w,, Niedzielę Szkaplerzną,, na wszystkich Mszach świętych-głosił Kazania. O. Jan Krawczyk OM przyjął zaproszenie i na każdej Mszy świętej głosił Słowo Boże; o Matce Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel i Tajemnicach Szkaplerza Świętego. Po Mszy świętej osoby chętne przyjmowały Szkaplerz Święty. Należy zaznaczyć, że w okresie od dnia 21.10.2012r.- do dnia 08.06.2013r. do Księgi Rodziny Szkaplerznej wpisano 291 osób.

Dnia 08.11.2012r. odbyło się pierwsze spotkanie dla wszystkich przyjętych do Szkaplerza Świętego. Spotkanie rozpoczęło się od uczestnictwa we Mszy świętej, a po niej zebraliśmy się na modlitwę w salce na plebanii. Spotkanie prowadził o. Jan Krawczyk OM. Spotkania odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca, po Mszy świętej wieczornej, na które zapraszani Są wszyscy, którzy przyjęli Szkaplerz Święty a przewodniczy im ks. Mariusz Michalski – moderator.

Z tak licznej Rodziny Szkaplerznej 15 osób, po zapoznaniu się z duchowością maryjną i karmelitańską wyraziło na piśmie pragnienie założenia Bractwa Szkaplerza Świętego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (złożyli stosowne deklaracje). Zgodnie z wymogami dotyczącymi utworzenia Bractwa Szkaplerznego – opartymi na normach praktycznych zawartych w Obrzędzie poświęcenia i nałożenia Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i innymi przepisami zawartymi w Statucie Bractwa Szkaplerznego w odniesieniu do Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych – ks. Proboszcz dnia 06.03.2013r. zwrócił się na piśmie do ks. Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego o wyrażenie zgody na założenie Bractwa Szkaplerznego przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Dnia 08.03.2013r. z Kurii Metropolitarnej w Przemyślu nadeszła pozytywna odpowiedź – pozwalająca na utworzenie Bractwa Szkaplerznego Najświętszej Maryi Panny przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Dnia 19.03.2013r.ks. Proboszcz wysłał pismo do Przewielebnego o. Andrzeja Ruszały OCD – Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych z siedzibą w Krakowie z prośbą o wydanie o wydanie dekretu erygującego Bractwo Szkaplerza Świętego Najświętszej Maryi z Góry Karmel przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Do prośby dołączył pismo z Kurii Metropolitarnej w Przemyślu wrażające zgodę na założenie Bractwa Szkaplerznego w naszej Parafii. W związku z tym, że wymogi utworzenia Bractwa Szkaplerznego przy Parafii pw. Świętej Trójcy zostały spełnione, zaplanowano datę przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego na dzień 08.06. 2013r. – we Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Uroczyste przyjęcie rozpoczęto Mszą świętą o godz. 18-stej, w której uczestniczyli; o. Paweł Ferko OCO – Przeor Zakonu Karmelitów Bosych w Przemyślu, ks. Jan Mazurek Proboszcz tutejszej Parafii, ks. Mariusz Michalski – moderator Bractwa, ks. Krzysztof Bis i ks. Paweł Starostka. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Mariusz Michalski. Po kazaniu o. Paweł Ferko OCD przystąpił do uroczystego obrzędu przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego. Bracia i siostry złożyli przyrzeczenia brackie, przyjęli Szkaplerze Brackie i zostali przyjęci do Bractwa poprzez nakrywanie jednym płaszczem brackim ramion poszczególnym kandydatom.

Do Bractwa Szkaplerznego zostali przyjęci:

Ks. Mariusz od Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – (Michalski moderator Bractwa),

Bracia:

Stanisław od Św. Alfonsa Marii Liguoriego (Grabas),

Antoni od Matki Bożego Słowa (Makar),

Krzysztof od Matki Bożej Różańcowej (Dudziński),

Roman od Św. Rafała Kalinowskiego (Kruty),

Siostry:

Agnieszka od Matki Bożej z Lourdes (Kuźmińska),

Anna od Najświętszego Serca Jezusa (Kruty),

Danuta od Św. Antoniego z Padwy (Pelc ),

Jadwiga od Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (Wolarz),

Maria od Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Kowalska),

Maria od Matki Bożej Pocieszenia (Rudawska-Pętlak),

Małgorzata od Matki Bożej Fatimskiej (Bąk),

Stanisława od Bł. Bronisława Markiewicza (Iskra),

Stanisława od Św. Siostry Faustyny (Prucnał),

Zofia od Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Piekarska)

Stanisława od Niepokalanego Serca Maryi (Kruty).

IMG_5566

W imieniu przyjętych do Bractwa Szkaplerznego braci i sióstr; siostra Stanisława serdecznie podziękowała – o. Pawłowi Ferko OCD za uczestnictwo we Mszy świętej i dokonanie, ceremonii obrzędu przyjęcia nas do Bractwa Szkaplerznego, księżom sprawującym Eucharystię „wszystkim uczestniczącym w tej uroczystości; SS. Benedyktynkom, zaproszonym gościom, parafianom i całej Rodzinie Szkaplerznej. Po Mszy świętej ks. Proboszcz nowo przyjętym braciom i siostrom przekazał braterski uścisk i wręczył pamiątki przygotowane na tą uroczystość. Po zakończonej uroczystości w Kościele wszyscy zaproszeni udali się na przygotowaną agapę do Domu Rekolekcyjnego Dobrego Pasterza „która przebiegała w bardzo miłej, serdecznej i bratersko-siostrzanej atmosferze.

Przemyśl, dnia 08.06.2013r.  Stanisława Kruty


Erygowane Bractwo Szkaplerzne

Bractwo Szkaplerzne zostało erygowane dnia 28.06.2013r. dekretem wydanym przez Kurię Generalną Karmelitów Bosych, podpisanym przez Przełożonego Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych – O. Saverio Cannistra OCD.

Wybory do Zarządu Bractwa odbyły się dnia 03.10. 2013r. i zostały zatwierdzone przez ks. Mariusza Michalskiego – Moderatora Bractwa.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

Animator – Stanisława Kruty

Zastępca Animatora – Roman Kruty

Kronikarz – Jadwiga Wolarz

Skarbnik – Stanisław Grabas

Program spotkań:

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania – „Sekwencja do Ducha Świętego„ i modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej – „Pod Twoją obronę” lub „Witaj Królowo Matko Miłosierdzia”

2. Część formacyjna: przygotowana zgodnie z proponowanym materiałem formacyjnym dla Bractw Szkaplerznych, opracowanym przez Moderatora Bractw Szkaplerznych Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

a) Dzielenie się przedstawionym materiałem.

3. Część organizacyjna: podanie do wiadomości bieżących informacji dot. planowania, podejmowania proponowanych zadań i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

4. Modlitwa końcowa: za zmarłych – odmówienie „Psalmu 130”

5. Błogosławieństwo i rozesłanie.

6. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy I czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.

W intencjach członków Bractwa i Rodziny Szkaplerznej odprawiane są Msze święte w pierwsze czwartki miesiąca – w ciągu  całego roku, w których uczestniczą wszyscy, a po Mszy świętej udają się na comiesięczne spotkanie do salki na plebanii. Na nasze spotkania zapraszamy Rodzinę Szkaplerzną, oraz osoby pragnące prowadzić życie w zjednoczeniu z Bogiem na wzór Maryi, poprzez głęboką modlitwę, czczą Najświętszą Maryję Pannę, rozważają Jej życie i naśladują Jej cnoty.

Członkowie Bractwa i Rodziny Szkaplerznej uczestniczą i prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu, oraz biorą udział w nabożeństwach Maryjnych i modlitwie Różańcowej. Troszczą się o stałą formację i pracą nad sobą, poprzez pogłębianie wiedzy, a zwłaszcza czerpania jej z bogatej literatury karmelitańskiej.

Biorą udział w organizowanych pielgrzymkach do Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, na „Ogólnopolskie Spotkania Rodziny Szkaplerznej”.

Cele wspólnotowe podjęte przez członków Bractwa:

1. Modlitwa w intencji naszej parafii.

2. Budowanie i pogłębianie więzi z Kościołem, poprzez kontynuowanie współpracy z innymi grupami modlitewnymi pracującymi na terenie parafii.

3. Modlitwa za misjonarzy.

Bractwo Szkaplerzne prowadzi działalność w oparciu: o „Statut Bractwa Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych”.

W Statucie zawarte są:

1. Postanowienia ogólne.

2. Cele i zadania Bractwa.

3. Struktura organizacyjna Bractwa.

4. Zasady przynależności do Bractwa.

5. Obietnice Szkaplerzne i prawa członków Bractwa.

6. Obowiązki członków Bractwa.

Rada Prowincjalna na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012r. zatwierdziła niniejszy Statut na trzy lata , Nr 214/2012.

Stanisława Kruty

Animator Bractwa

Odpusty dla członków Bractwa Szkaplerznego


w dzień wstąpienia do Bractwa
16 V we wspomnienie św. Szymona Stocka
16 VII w uroczystość NMP z Góry Karmel
20 VII w święto św. Proroka Eliasza
1 X w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus
15 X w uroczystość św. Teresy od Jezusa
14 XI w święto Wszystkich Świętych

Zakonu Karmelitańskiego

14 XII w uroczystość św. Jana od Krzyża