Duszpasterstwo

Wiara

Sakramenty i obrzędy

Przydatne

Szukaj

Polecamy

Łańcuch Apostolskiej Miłości

“Kościół pragnie, aby chorzy stali się współpracownikami Chrystusa, Kościoła, Ojca świętego, Papieża – przez wzajemne apostolstwo” (Jan Paweł II).

1. Łańcuch Apostolskiej Miłości jest Ruchem Katolickim, który na wzór bł. Matki Teresy z Kalkuty ma opasać apostolską miłością chorych, cierpiących i starszych z młodymi oraz kapłanami – duszpasterzami młodzieży.

2. Aby stać się żywym ogniwem Łańcucha Apostolskiej Miłości należy wypełnić podstawowe warunki:

● przyjąć cierpienie z rąk Boga z poddaniem się Jego woli,
● znosić cierpienia w zjednoczeniu z Męką Chrystusa,
● ofiarować swe cierpienia za zbawienie świata i przybliżenie Królestwa Bożego,
● polecać Bogu naszą Archidiecezję, szczególnie wychowawców, duszpasterzy młodzieży, misjonarzy a przede wszystkim młodzież najbardziej zagrożoną,
● w miarę możliwości odmawiać codziennie modlitwę w tej intencji.

3. Potwierdzeniem włączenia w ŁAM będzie otrzymanie specjalnej legitymacji podpisanej przez Ks. Arcybiskupa przysłanej pocztą oraz przydzielenie osób do szczególnej opieki duchowej.

4. Za członków ŁAM odprawiane są Msze święte:

● 11 lutego – NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego,
● Rezurekcja Zmartwychwstania Pańskiego,
● 6 lipca – Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,
● 7 października – Matki Bożej Różańcowej,
● 2 listopada – Dzień Zaduszny – w intencji wszystkich zmarłych ze Wspólnoty ŁAM).

5. Członkowie ŁAM otrzymują kilka razy w roku korespondencję od Ks. Arcybiskupa.

“Moc moja w Was” (Jan Paweł II)

Spotkaniami formacyjnymi dla członków Łańcucha Apostolskiej Miłości są comiesięczne nabożeństwa różańcowe – I niedziela miesiąca godzina 17.00.