Duszpasterstwo

Wiara

Sakramenty i obrzędy

Przydatne

Szukaj

Polecamy

Akcja Katolicka

a) została erygowana w parafii pw. świętej Trójcy w Przemyślu – 22 maja 1999 r. przez Ks. Abpa Józefa Michalika
b) prezesem jest P. Małgorzata Bąk
c) asystentem Stowarzyszenia – ks. Jan Mazurek – proboszcz
d) spotkania odbywają się w I środę miesiąca po Mszy św. o godz. 1800 w salce na plebanii

PROGRAM SPOTKANIA POAK W PARAFII

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania – Nieszpory Brewiarzowe.
2. Odczytanie protokołu z ostatniego spotkania.
3. Część formacyjna:
- lektura Pisma św., “Programu Formacyjnego AK”, encykliki, prelekcje, katechezy…
- dyskusja nad przeczytanym tekstem (widzieć – ocenić – działać).
- podsumowanie dyskusji.
- zadanie apostolskie, wnioski, zadania, inspiracje.
4. Część organizacyjna:
- plany, działanie, zadania, organizacja…
5. Modlitwa końcowa: Dziesiątek Różańca w intencji Ojca św.
6. Modlitwa codzienna członka Akcji Katolickiej.
7. Błogosławieństwo.

CODZIENNA MODLITWA CZŁONKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.
Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostołowania.
Dziękuję Ci, Boże za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem.
Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku, sektor kultury i życia publicznego.
Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego.
Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święta Maryjo Królowo Apostołów – módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami
Bł. Piotrze Jerzy Frassati – módl się za nami

Strona Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej