Duszpasterstwo

Wiara

Sakramenty i obrzędy

Przydatne

Szukaj

Polecamy

Rada Parafialna

KADENCJA 2011-2015

1. s. Janowicz Honorata SOB – ul. Krasińskiego 33
2. s. Lechoszest Klara OSB – Pl. Konstytucji 3-go Maja
3. s. Kaczor Benedykta OSB – Pl. Konstytucji 3-go Maja
4. Droń Wiesław – ul. Bema
5. Dryś Michał – ul. Bema
6. Dyhdalewicz Alicja – ul. 22 stycznia
7. Gerlich Ferdynand – ul. Krasińskiego
8. Hayder Anna – ul. St. Augusta
9. Makar Antoni – ul. Ks. Piotra Skargi
10. Malik Maria – ul. Hoffmanowej
11. Melnik Bolesław – ul. Sarbiewskiego
12. Podhalicz Lucyna – ul. Krasińskiego
13. Polko Jerzy – ul. 22 stycznia
14. Rudawska-Pętlak Maria – ul. Kosynierów
15. P. Ryżowicz Kazimiera SJ – ul. Krasińskiego
16. Słoboda Maria – ul. 3 Maja
17. Szelest Alicja – ul. 22 stycznia
18. Szwec Witold – ul. 22 stycznia
19. Trojanowska Anna – ul. Barska
20. Trojnar Tadeusz – ul. 22 stycznia
21. Wrześniowska Anna – ul. Kosynierów
22. Zamorski Janusz – ul. Hoffmanowej
23. Zaucha Janina – ul. Kosynierów
24. Zaucha Janusz – ul. Kosynierów

PRZYRZECZENIE CZŁONKA RADY PARAFIALNEJ

“Ja ……. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu będę spełniał (a) według najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg!”